Delft Gasthuisplaats – Een nieuwe invulling van de Gasthuisplaats: 5 stellingen